Екатерински парк, Санкт Петербург

Екатерински парк, Санкт Петербург

Прочитај повеќе

ФОТО: И автобусите ги окупираа тротоарите во Охрид

Сообраќајниот хаос ВЕЧЕН ...

Прочитај повеќе

ФОТО: Поглед на Охридско Езеро од Белви до Охрид во ноевмри

ФОТО: Поглед на Охридско Езеро од метропол до Охрид во ноевмри

Прочитај повеќе

ФОТО: Охридска есенска идила

Фото: Александар Колов

Прочитај повеќе

ФОТО: Нов тренд на фотографирање на зетовите и невестите ? !

ФОТО: Нов тренд на фотографирање на зетовите и невестите ? !

Прочитај повеќе