Фотографијата во Охрид од почетоците до денес ( прв дел )

Фотографијата во Охрид од почетоците до денес ( прв дел )

Прочитај повеќе

АНКЕТА ПРЕД ВИКЕНД - Дали би сте го променале полот ? !

АНКЕТА ПРЕД ВИКЕНД - Дали би сте го променале полот ? !

Прочитај повеќе

ОД КОЛИБИ ДО КУЛИ (втор дел )

ОД КОЛИБИ ДО КУЛИ (втор дел )

Прочитај повеќе

АНКЕТА ПРЕД ВИКЕНД - Зошто небото е сино ?

АНКЕТА ПРЕД ВИКЕНД - Зошто небото е сино

Прочитај повеќе

ОХРИД ОД ПОНАПРЕД ДО ДЕНЕС - Од колиби до кули

Како започнала урбанизацијата на Охрид и како градот низ милениумскиот континуитет на живот се воздигнал од КОЛИБИ ДО КУЛИ.

Прочитај повеќе