Во завршна фаза најатрактивната патека во Охрид


Најтрактивната патека во Охрид која се протега од каналот Студенчишта до Парк е веќе во завршна фаза.


Деновиве отпочна да се уредува хортикутурно. Специфично на оваа патека е тоа што на неа се наоѓа и новоизградениот мост на водотекот од реката Рача.