Фотографијата во Охрид од почетоците до денес ( прв дел )

Како Димитри Митан ја донел фотографијата од Цариград во Охрид пред браќата Манаки да ја донесат фотографијата во Македонија ? ! Дали знаете дека Танасија Василева од Охрид е првата жена фотограф во Охрид и Македонија ?

Гледајте ја епизодата Фотографиајта во ''Охрид од некогаш до денес ( прв дел ) ''ОХРИД ОД ПОНАПРЕД ДО ДЕНЕС