ФОТО: И автобусите ги окупираа тротоарите во Охрид

Сообраќајниот хаос ВЕЧЕН ...
Фотографирано на КЕЈ МАКЕДОНИЈА