Вести од Охрид магазин

Актуелно

ОХРИД ОД ПОНАПРЕД ДО ДЕНЕС - Од трите анови, до 300 000 туристи

ОХРИД ОД ПОНАПРЕД ДО ДЕНЕС - Од трите анови, до 300 000 туристи

Прочитај повеќе

ОХРИД ОД ПОНАПРЕД ДО ДЕНЕС : Чинарот симбол на животот во вечниот Охрид

Чинарот од чие старо стебло денес никнуваат млади фиданки како симбол за вечниот живот во вечниот Охрид

Прочитај повеќе

АНКЕТА ПРЕД ВИКЕНД - Колку тежи планетата земја ? ! ? !

АНКЕТА ПРЕД ВИКЕНД - Колку тежи планетата земја ? ! ? !

Прочитај повеќе

ВИДЕО: Прекрасна TIME LAPSE разгледница од Охрид снимена во април

Туристот Иван Дранишников кој во Охрид престојувал во месец април изработил прекрасно time lapse видео од градот.

Прочитај повеќе

АНКЕТА ПРЕД ВИКЕНД - Дали човекот може да плаче под вода ? !

АНКЕТА ПРЕД ВИКЕНД - Дали човекот може да плаче под вода ? !

Прочитај повеќе