Тезгите во Охридската чаршија во 2006 и денес - има ли разлика ? !

Питони, бижутерија, пченки, играчки или панаѓур за се и сешто...

Разликата е само што тогаш плус имало и папагал !

Видео: Приватна архива
Емитувано на ТВ МОРИС 2006