ФОТО: Смештај кога Охрид е преполн

Фотографијата е направена во 8 часот наутро.

Туристите спијат на клупи, прекриени со тренерки преку глава.

Спиење по парковите низ Охрид е редовна појава во шпицот на сезоната.