ВИДЕО: Глутница кучиња хара на Карпош Војвода во Охрид

 Охриде добро ти утро - разбуди се