ФОТО: Во Велгошти се асфалтираа неколку пристапни патишта

Денес во селото Велгошти се асфалтираа неколку пристапни патишта и улички.


Според мештаните Локалната излегла во пресрет со преостанати количини асфалт кои требало да се дотрошат, за да може потоа да се направи нова јавна набавка.


Селото со ова доби асфалтирани патчиња кои се во секојдневна употреба од месното население.